Nadace URGOURGO Foundation

Naše korporátní nadace URGO byla vytvořená v roce 2010 a je vedena Hervé Le Lousem.

Nadace URGO spolupracuje s pacienty a zdravotníky v oblasti pokročilé péče o rány. Podporuje vědecký výzkum, přispívá k preventivním zdravotnickým iniciativám a uděluje ceny a granty.

Podpora výzkumu

Jako společnost působící ve zdravotnictví přikládáme velkou důležitost výzkumu s cílem podporovat získávání znalostí a vyvíjet řešení přizpůsobená potřebám pacienta.

Právě z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že se podpora výzkumu stane jedním ze základních kamenů práce nadace. Nadace tedy spolupracuje s veřejnými a soukromými subjekty a spolu s nimi přispívá k výzkumu, jehož cílem je lépe porozumět potřebám a léčbě pacientů.

Příspěvek k preventivnímu zdraví

Pacienti již několik let chtějí hrát roli ve svém vlastním zdraví. Nadace URGO podporuje iniciativy v oblasti pacientské prevence.

Granty nadace

Nadace podporuje výzkum tím, že odměňuje výzkumné pracovníky nebo odborníky v oblasti zdravotnictví. Dále pomáhá výzkumníkům a odborníkům provádět svou práci prostřednictvím svého vědeckého ocenění. Poroty renomovaných odborníků ratifikují  granty po přísném výběrovém procesu s použitím definovaných kritérií výběru.

Velký závazek u nemoci motýlích křídel, epidermolysis bullosa (EB)

Od svého založení se Nadace URGO zavázala bojovat proti postižení nemocí motýlích křídel, vzácné genetické kožní nemoci postihující mnoho dětí po celém světě.

Nadace URGO podporuje celosvětově řadu iniciativ: Školení odborníků v oblasti zdravotnictví, darování materiálů pro hojení ran, školení rodičů ke zlepšení znalostí o domácí péči o své děti, šíření osvědčených postupů pro péči o rány mezi lékaři a zdravotními sestrami.

Aktivity URGO Foundation (Nadace URGO) v České republice

V roce 2018 přispěla Nadace URGO v České republice 254.000 Kč na podporu klinické studie „Aplikace mesenchymálních buněk do otevřených ložisek na kůži pacientům s EB“.  Zástupce Nadace URGO Foundation pan Gael Mateo předal šek na tento výzkum v rámci výročního galavečera DEBRA ČR ředitelce DEBRY ČR paní Lucii Markové.

Tuto studii realizuje  EB Centrum FN Brno  ve spolupráci  s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity v Brně za významné podpory DEBRA ČR. Studie má za sebou experimentální část a v brzké budoucnosti bude zahájen výzkum aplikací mesenchymálních buněk přímo u pacientů s EB. Do budoucna může tento výzkum pacientům s nemocí motýlích křídel výrazně pomoci.