Politika kvality

Díky dvěma divizím Urgo Medical a Urgo Healthcare může být URGO Group součástí každodenního života pacientů, zdravotníků i široké veřejnosti.

 

politika kvality urgo medicalSkupina URGO vyvíjí inovativní krytí, které léčí chronické rány. Reaguje tak na celosvětovou rostoucí potřebu v péči o tento typ onemocnění. Rovněž vyvíjí řešení v oblasti zdravotní péče a první pomoci, doplňků výživy, sexuální hygieny, nachlazení a alergií.

Síla, agilita a historie skupiny URGO se opírají o schopnost přizpůsobit svou úroveň kvality produktů a služeb tak, aby vyhovovala požadavkům svých zákazníků ve Francii i v zahraničí.

Shrnutí politiky kvality je sepsáno v dokumentu Principy jištění kvality.

Proto Principy jištění kvality, které jsou v souladu s našimi závazky, shrnuje veškeré naše aktivity, abychom zajistili bezpečnost pacientů, pohodlí užívání našich produktů v praxi, soulad našich činností s francouzskými a mezinárodními předpisy a spokojenost našich zákazníků, pacientů, doktorů a partnerů.

Kvalita pro nás znamená také závazek nabízet efektivní produkty spotřebitelům, praktickým lékařům a pacientům. Proto je inovace klíčovým prvkem našich Principů jištění kvality, které uspokojí současné a budoucí potřeby zákazníků.

V dynamickém a měnícím se mezinárodním prostředí, udržuje URGO Group svůj etický přístup k zajištění všech vysoce kvalitních výrobků. Skupina URGO také podporuje týmového ducha a iniciativu. Jako příklad tohoto týmového ducha je tato charta, která je společným dílem všech manažerů kvality a regulací naší skupiny.

Obsahuje 6 základních pilířů:
  • Jsme mezinárodním partnerem pro specializovanou a soukromou péči.
  • Dodržujeme etická pravidla v rámci skupiny a po našich partnerech požadujeme to samé.
  • Podporujeme týmového ducha.
  • Podporujeme kreativitu a inovace.
  • Jsme odpovědní, efektivní a otevření.
  • Jsme orientovaní na zákazníka.

Dokument Quality Charter URGO Group 2017-18 ve francouzském jazyce naleznete zde.