Postup ohlášení nežadoucího účinku

Prvotřídní kvalita našich produktů je pro nás velmi důležitá, proto také přistupujeme k problematice nežádoucích účinků velmi zodpovědně.

Pokud se u Vás nebo u jiné osoby vyskytl jakýkoli nežádoucí účinek v souvislosti s použitím některého z našich produktů, žádáme Vás, abyste nás o tom co nejdříve informovali.

Uveďte, prosím, bližší informace o výrobku, pokud víte (název výrobku/kód výrobku/číslo šarže). Nežádoucí účinek co nejpodrobněji popište včetně důvodu použití výrobku a veškerých informací, které by mohly být přínosné pro vyhodnocení události (např. jestli účinek vymizel po ukončení používání výrobku, jestli trpíte nějakým závažným onemocněním atd.).

Nežádoucí příhodu můžete nahlásit následujícím způsobem:

  • Emailem na adresu info@cz.urgo.com
  • Telefonicky Mgr. Petra Chmelenská, +420 702 291 481

Pokud si budete přát zůstat v anonymitě, nebudeme po Vás požadovat žádné osobní údaje.

Nicméně veškeré informace, které nám poskytnete, budou považovány za přísně důvěrné, a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Děkujeme Vám, že správným a včasným nahlášením nežádoucí příhody nám pomáháte kontrolovat a zajistit bezpečnost našich produktů a zdraví Vás, našich zákazníků.