UrgoTul

 

Flexibilní lipidokoloidní kontaktní vrstva

Vytváří pečující prostředí pro kůži, aby se sama obnovila

 • Optimalizuje hojení ran
 • Podporuje proliferaci fibroblastů
 • Bezbolestná a atraumatická výměna krytí

Krytí UrgoTul pomáhá při přirozeném procesu hojení, chrání ránu a vytváří správné podmínky pro obnovení pokožky. Jeho výměna je bezbolestná a atraumatická.

 

Popis

Kategorie produktu: UrgoTul obsahuje lipido-koloidní technologii (TLC) exkluzivně vyvinutou společností Urgo.

 

Krytí UrgoTul je zdravotnický prostředek.

Složení: UrgoTul je neokluzivní, flexibilní a tvárný obvaz, který sestává z polyesterové síťoviny napuštěné hydrokoloidními částicemi rozptýlenými ve vazelínové matrixi. Tato hmota obsahuje hydrokoloid (karboxymethylcelulózu), parafinový olej, vazelínu a polymerní nosiče.

 

Obr.1: Krytí UrgoTul

UrgoTul

 

Jak UrgoTul působí na ránu?

Při styku s exsudátem rány UrgoTul gelifikuje a vytváří vlhké prostředí, které je ideální pro hojení ran. UrgoTul stimuluje proliferaci fibroblastů(1) (buněk přirozeně se nacházejících ve škáře). Toto zmnožení fibroblastů, klíčových buněk v procesu granulace rány, významně pomáhá při zhojení rány.

 

(1) Bernard FX et al, Stimulation of the proliferation of human dermal fibroblasts in vitroby a lipidocolloďd dressing. J Wound Care; 2005;14(5):215-220.

Obr.2: Hydratace rány pomocí krytí UrgoTul při styku s exsudátem rány.  Zvětšeno 150x.

Před hydratací.

72 hodin poté.

Zdroj obrázku: Report No. RE/DA/2013/164-LAP.

 

Díky svému chemickému složení není UrgoTul mastný na dotek a neklouže.

UrgoTul se nepřilepí ani na ránu, ani na okolní kůži. Odstranění obvazu je pro pacienta bezbolestné a atraumatické.

 

Výsledkem jsou určité specifické vlastnosti UrgoTulu:

 • vytváří a udržuje vlhké prostředí, které podporuje hojení
 • při odstraňování se nepoškodí nově vytvořená tkáň
 • pro pacienta bezbolestná výměna obvazů

 

Indikace

 • Akutní poranění:
  • popáleniny
  • traumatické rány
  • odřeniny
 • Zhojení postoperačních ran
 • Chronické rány ve fázi granulace a epitelizace:
  • bércové vředy
  • dekubity (proleženiny)
  • vředy spojené s diabetickou nohou
 • Nemoc motýlích křídel (epidermolysis bullosa, EB)
 • Vhodný jako obvazové krytí na rány, které se obtížně kryjí nebo se nacházejí na špatně přístupných místech.
 • Vhodný na tamponádu hlubokých ran

 

Návod k použití

Ošetřete ránu dle lokálního protokolu. Je-li nejprve použito antiseptikum, tak před aplikací UrgoTulu ránu důkladně opláchněte fyziologickým roztokem.

Odstraňte průhlednou ochrannou fólii.

UrgoTul aplikujte na ránu v jedné vrstvě.

UrgoTul lze pomocí sterilních nástrojů ustřihnout, aby odpovídal velikosti rány a okolní kůže.

Překryjte UrgoTul sekundárním krytím, které dokáže absorbovat dané množství exsudátu rány.

Sekundární krytí na místě zafixujte pomocí tvárného obvazu, rychloobvazu nebo elastického tubulárního obvazu.

UrgoTul by se měl vyměňovat každé 2 až 4 dny podle typu rány a jejího klinického stavu. UrgoTul lze ponechat na místě až 7 dní v závislosti na stavu rány a protokolu (když je předepsán se systémem tlakového obvazu na žilní bércové vředy).

Pacientům s nemocí motýlích křídel (epidermolysis bullosa) by se měl UrgoTul vyměňovat každé 1 až 3 dny.

 

Pokyny pro použití

UrgoTul se lepí na latexové chirurgické rukavice, a proto se doporučuje navlhčit je fyziologickým roztokem, aby se UrgoTulem snadněji manipulovalo.

Pokud jsou zjištěny klinické příznaky lokální infekce, může být léčba na základě klinického posouzení změněna na antibakteriální krytí (např.  UrgoTul Ag).

U hlubokých ran a zranění píštěl by měla být část krytí vidět, aby se dalo snadno vytáhnout.

UrgoTul se nesmí používat v hyperbarické komoře.

Jednotlivá jednorázová sterilní balení: opakovaným použitím krytí určeného na jedno použití se vystavujete riziku infekce.

Před použitím zkontrolujte, zda je sterilní ochrana neporušená. Nepoužívejte, je-li obal poškozen.  Krytí znovu nesterilizujte.

 

Kontraindikace

Je-li známá přecitlivělost na krytí.

 

Podmínky skladování

UrgoTul skladujte v suchu a chladu (při teplotě nižší než 25°C).

 

Dostupnost na trhu v ČR

Od 1.11.2017 jsou na trhu v ČR k dispozici produkty řady UrgoTul, které jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou.

 

Flexibilní lipidokoloidní kontaktní vrstva impregnovaná solemi stříbra

Účinná antimikrobiální kontaktní vrstva pro boj s lokální infekcí

 • Optimalizuje hojení ran
 • Je antimikrobiální (působí proti bakteriím, kvasinkám a plísním)
 • Podporuje proliferaci fibroblastů
 • Bezbolestná a atraumatická výměna krytí

Popis

Kategorie produktu: Flexibilní lipidokoloidní kontaktní vrstva impregnovaná solemi stříbra (TLC-Ag).

 

Krytí UrgoTul Ag/Silver je zdravotnický prostředek.

Složení: Sterilní krytí sestává ze stříbrné hojicí matrix vyrobené z polyesterové síťky impregnované hydrokoloidními částečkami (karboxymethylcelulózy), vazelínou, kohezivními polymery a stříbrnými solemi.

 

Obr.1: Antimikrobiální krytí UrgoTul Ag/Silver

 

Jak UrgoTul Ag/Silver působí na ránu?

Při styku UrgoTul Ag/Silver  s exsudátem rány hydrokoloidní částečky karboxymethylcelulózy gelifikují a vytváří vlhké prostředí podporující hojení. UrgoTul Ag/Silver  stimuluje proliferaci fibroblastů(1) (buněk přirozeně se nacházejících ve škáře). Toto zmnožení fibroblastů, klíčových buněk v procesu granulace rány, významně pomáhá při zhojení rány.

 

Kromě toho získává UrgoTul Ag/Silver díky Ag+ iontům z stříbrné hojicí matrix TLC-Ag antibakteriální aktivitu schopnou snížit antibakteriální zátěž(2). Stříbro má širokou antimikrobiální účinnost pokrývající gram-negativní i gram-pozitivní bakterie a některé plísně a kvasinky. Je zvláště účinné proti bakteriím Staphylococcus aureus, MRSA, Streptococcus pyogenes a Pseudomonas aeruginosa, které jsou často zodpovědné za infikované rány. Při testování in vitro byla prokázána u krytí UrgoTul Ag/Silver antimikrobiální účinnost po dobu až 7 dnů(3). Díky antibakteriálnímu účinku krytí UrgoTul Ag/Silver dochází i ke snížení míry zápachu(3).

Indikace

Lokální léčba ran spojených s rizikem nebo známkami lokální infekce:

 • Chronické rány:
  • Dekubity
  • Bércové vředy
 • Akutní poranění:
  • Popáleniny nezasahující tkáň v celé tloušťce
  • řezné rány
  • Traumatické rány
  • Odřeniny (dermabraze)
 • Zhojení postoperačních ran
 • Léčba ran s oslabenou okolní kůží
 • Nemoc motýlích křídel (epidermolysis bullosa, EB)

Pokyny pro použití

 1. Příprava rány:
 • Vyčistěte ránu fyziologickým roztokem.
 • Pokud jste předtím použili antiseptikum, pečlivě ránu před aplikací krytí UrgoTul Ag/Silver opláchněte sterilním fyziologickým roztokem.
 1. Aplikace krytí:
 • Velikost krytí UrgoTul Ag/Silver lze v případě potřeby upravit pomocí sterilních nůžek tak, aby odpovídalo tvaru rány(1.).
 • Stáhněte z krytí ochranné fólie(2.).
 • Přiložte krytí UrgoTul Ag/Silver přímo na ránu (3.).
 • Překryjte krytí UrgoTul Ag/Silver sekundárním krytím (sterilní polštářek vhodný pro absorpci exsudátů, na místě  krytí zajištěte fixačním obvazem(4.)).
 • Aplikujte kompresní obinadlo, pokud jej lékař předepsal (5.).
 1. Výměna krytí:
 • Krytí UrgoTul Ag/Silver lze měnit jednou za 1až 3 dny podle ošetřované rány a průběhu hojení.

Maximální délka léčby krytím UrgoTul Ag/Silver je jeden měsíc.

Obr.2: Aplikace antimikrobiálního krytí UrgoTul Ag/Silver

Varování a bezpečnostní opatření

 • Léčba pomocí krytí UrgoTul Ag/Silver musí probíhat pod lékařským dohledem.
 • Použití tohoto krytí nanahrazuje vhodnou systémovou antibakteriální léčbu infikovaných ran, ta se zvolí v souladu s místními postupy.
 • Krytí UrgoTul Ag/Silver může k chirurgickým (latexovým) rukavicím přilnout. Proto doporučujeme rukavice navlhčit fyziologickým roztokem – manipulaci s krytím tím výrazně ulehčíte.
 • Nedoporučujeme produkt používat v kombinaci s jinými lokálními terapiemi.
 • Nepoužívejte u těhotných ani kojících žen, u novorozenců a předčasně narozených dětí – nejsou k dispozici žádné specifické klinické údaje.
 • Lékař/zdrvotník musí mít na paměti, že o prodlouženém a opakovaném použití krytí obsahujícím stříbro jsou k dispozici pouze velice omezené údaje; to se týká zejména dětí a novorozenců.
 • Při elektronických měřeních, kupř. EEG a EKG, nesmí krytí UrgoTul Ag/Silver přijít do kontaktu s elektrodami nebo vodivými gely.
 • Nesmí se používat v hyperbarické komoře.
 • Jednorázové sterilní idividiuální balení: opakované použití jednorázového produktu může být spojeno s rizikem infekce.
 • Před použitím se ujistěte, že je sterilní ochranný obal intaktní. Pokud je obal poškozený, produkt nepoužívejte.

Kontraindikace

Nepoužívejte, pokud je u pacienta prokázána přecitlivělost na stříbro nebo jiné složky krytí UrgoTul Ag/Silver.

Nepoužívejte u pacientů, kteří mají podstoupit vyšetření magnetickou rezonancí (MR).

Podmínky skladování

UrgoTul Ag/Silver  skladujte v suchu a chladu (při teplotě nižší než 25°C).

 

Dostupnost na trhu v ČR

Od 1.2.2018 jsou na trhu v ČR k dispozici produkty řady UrgoTul Ag/Silver, které jsou plně hrazeny VZP.

Krytí se předepisují na poukaz, podléhají schválení revizního lékaře.

 

Odkazy

 1. Bernard FX et al, Stimulation of the proliferation of human dermal fibroblasts in vitroby a lipidocolloďd dressing. J Wound Care; 2005;14(5):215-220.
 2. UrgoTul Ag data on file.
 3. Lazareth I., Meaume S., Sigal-Grinberg M-L, et al. The Role of a Silver Releasing Lipido-colloid Contact Layer in Venous Leg Ulcers Presenting Inflammatory Signs Suggesting Heavy Bacterial Colonization: Results of a Randomized Controlled Study. WOUNDS 2008;20(6):158–166.

 

Měkké adhezivní krytí s polyabsorpčními vlákny

Kompletní čisticí účinek pro zajištění hojení rány

Základem hojení je čistá rána. Efektivní příprava spodiny rány umožňuje:

 • zvládat zánět, čímž se sníží hladina exsudátu1
 • snížit riziko infekce2
 • pokračovat ve fázi granulace a zajistit hojení rány3

Krytí UrgoClean, inovativní produkt od společnosti URGO, se dodává jako sterilní nepletené krytí z vysoce absorpčních a kohezivních hydrofilních polyabsorpčních vláken (polyakrylát).

 

Tato inovace je založená na tepelném vázání k polyakrylátovým vláknům, která jsou uložena paralelně k povrchu rány ve strukturovaném vzoru, kterému UrgoClean vděčí za své specifické vlastnosti – absorpci, zachytávání zbytků odumřelé tkáně z rány a odolnost vůči tahu.

 

Krytí s polyabsorpčními vlákny je potaženo měkkou adhezivní vrstvou TLC (lipido-koloidová technologie), která jednoduše gelifikuje a umožňuje odstraňování zbytků odumřelé tkáně. Také ulehčuje aplikaci a odstraňování krytí.

 

Popis

Kategorie produktu: krytí s polyabsorpčními vlákny (polyakrylát) potažené jemně přilnavou  lipidokoloidní TLC vrstvou složenou z částic karboxymethylcelulózy a lipofilních látek.

Krytí UrgoClean je zdravotnický prostředek.

 

Složení: sterilní, netkaný absorpční polštářek vyrobený z polyakrylátových vláken s akrylovým jádrem potažený jemně přilnavou hojivou matrix (TLC: lipidokoloidní technologie, složená z částic karboxymethylcelulózy a lipofilních látek).

 

Obr.1: Krytí UrgoClean

 

Jak UrgoClean působí na ránu?

 • Krytí UrgoClean poskytuje kompletní čisticí účinek v prostředí rány (odstraňuje slough, exsudát, bakterie).
 • Při kontaktu s exsudátem rány vytváří hojivá lipidokoloidní TLC matrix gel, který představuje vlhké prostředí příznivé pro hojení ran. Polyabsorpční vlákna gelovatí a zároveň na sebe vážou zbytky bakterií a blátivé nekrotické tkáně žlutavě-šedé barvy (slough) pomocí elektrostatických interakcí 4, čímž je absorbují a zachycují uvnitř krytí. Krytí UrgoClean absorbuje exsudát a zabraňuje laterální maceraci5, čímž chrání kůži v okolí rány.
 • Krytí UrgoClean zachycuje bakterie6, čímž omezuje bakteriální proliferaci.
 • Díky svým hemostatickým vlastnostem zvládá krytí UrgoClean drobná krvácení 7.
 • Krytí se díky odolnosti polyabsorpčních vláken bezpečně odstraní v jednom kuse8.
 • Krytí UrgoClean zajišťuje pacientovi atraumatickou a bezbolestnou péči pomocí vlhkého prostředí, které poskytuje hojivá lipidokoloidní matrix TLC.
 • Krytí UrgoClean lze stříhat a používat spolu se sekundárním krytím.
 • Krytí UrgoClean lze požívat pod kompresním obvazem, pokud je to předepsáno.
urgo2upr

Obr.2: Zgelovatění polyakrylátových vláken a navázání zbytků šedavě-žluté blátivé nekrotické tkáně (slough)

urgo3upr

Obr.3: Absorpce exsudátu bez laterální macerace.

urgo4upr

Obr.4: Odstranění krytí v jednom kuse.

Indikace

Krytí UrgoClean poskytuje kompletní čisticí účinek pro zajištění hojení rány a je indikováno pro fázi odstraňování blátivé nekrotické tkáně žlutavě-šedé barvy (slough):

 • chronické exsudující rány
  • bércové vředy
  • dekubity
  • diabetické vředy
 • akutní rány s možností vzniku blátivé nekrotické tkáně žlutavě-šedé barvy (slough)
  • popáleniny
  • odřeniny
  • traumatické rány
  • pooperační rány
 • maligní rány

 

Pokyny pro použití

 1. Příprava rány:
 • Vyčistěte ránu jako obvykle (dle lokálního protokolu) a opláchněte ji fyziologickým roztokem).
 • Pokud jste předtím použili antiseptikum, pečlivě ránu před aplikací produktu UrgoClean opláchněte fyziologickým roztokem.
 • Použití produktu UrgoClean nepředstavuje kontraindikaci mechanického debriedmentu v situacích, kdy je takový postup vhodný.
 1. Aplikace krytí:
 • Odstraňte ochranné fólie.
 • Přiložte měkkou adhezivní stranu produktu UrgoClean na ránu a její okraje.
 • Velikost krytí UrgoClean lze v případě potřeby upravit pomocí sterilních nůžek, tak aby odpovídalo ráně.
 • Přes krytí UrgoClean můžete aplikovat sekundární krytí vhodné pro lokalizaci rány a míru exsudace.
 1. Výměna krytí:
 • Krytí UrgoClean je třeba během fáze čištění rány měnit každé 1-2 dny, poté dle potřeby (na ráně může být až 7 dnů), v závislosti na objemu exsudátu a klinickém stavu rány.
 • Nepoužité části krytí zlikvidujte v souladu s místními postupy.

 

Varování a bezpečnostní opatření 

 • Měkká lipidokoloidní TLC přilnavá vrstva krytí UrgoClean přilne k latexovým chirurgickým rukavicím. Z tohoto důvodu doporučujeme manipulovat s krytím opatrně. Dávejte pozor, aby měkká adhezivní vrstva nepřišla s ničím do kontaktu, nebo používejte sterilní pinzetu.
 • Nedoporučujeme používat krytí UrgoClean v kombinaci s krémy, mastmi, roztoky ani emulzemi.
 • Díky neokluzivnímu charakteru lze krytí UrgoClean použít za pečlivého lékařského dohledu u infikovaných ran.
 • Během fáze čištění se rána může zdát větší. Způsobuje to efektivní odstraňování odumřelé tkáně.
 • UrgoClean se nesmí používat v hyperbarické komoře.
 • Krytí neresterilizujte.
 • Před použiím se ujistěte, že je sterilní ochranný obal intaktní. Pokud je obal poškozený, krytí nepoužívejte.
 • Jednorázové sterilní individuální balení – opakované použití jednorázového krytí může být spojeno s rizikem infekce.

 

Kontraindikace

Nepoužívejte, pokud je u pacienta prokázána přecitlivělost na krytí UrgoClean.

Není vhodný k použití jako chirurgický savý materiál u silně krvácejících ran.

 

Podmínky skladování

UrgoClean skladujte v suchu a chladu (při teplotě nižší než 25°C).

 

Dostupnost na trhu v ČR

Produkty řady UrgoClean, které jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou, jsou od 1.2.2018 k dispozici na trhu v ČR.

V současné době jsou dostupné tyto formy balení:

Produkt Velikost krytí Kód VZP Počet ks v balení
  6×6 cm 0171775 10
10×10 cm 0171776 10

 

Krytí se předepisují na poukaz, podléhají schválení revizního lékaře.

 

ODKAZY

 1. Dowsett a Ayello, 2004.
 2. Shultz et al (2003).
 3. Sieggreen a Maklkebust, 1997; Gottrup, 1999.
 4. Pernot JM, et al., Interactions between poly-absorbent fibres and fibrin. Poster Journées Cicatrisations. January 2017.
 5. Meaume S. et al, Management of chronic wounds with an innovative absorbent wound dressing. J Wound Care, Vol 21, No 7; July 2012, 315-322
 6. Data on file Urgo, (in vitro study), report n°95576-2010, n°141263-2012.
 7. Data on file Urgo, report n°88050-2009.
 8. Meaume S., et al, Evaluation of two fibrous wound dressings for the management of leg ulcers: Results of a European randomised controlled trial (EARTH RCT). J Wound Care, Vol 23, No 3; March 2014, 105-116.

 

Lanko s polyabsorpčními vlákny a sterilní sondou

Kompletní čisticí účinek pro zajištění hojení exsudujících dutin a sinusových ran

Základem hojení je čistá rána. Efektivní příprava spodiny rány umožňuje:

 • zvládat zánět, čímž se sníží hladina exsudátu1
 • snížit riziko infekce2
 • pokračovat ve fázi granulace a zajistit hojení rány3

Lanko (provazec) UrgoClean Rope, inovativní produkt od společnosti URGO, se dodává jako sterilní nepletené krytí z vysoce absorpčních a kohezivních polyabsorpčních vláken (polyakrylát).

Tato inovace je založená na tepelném vázání k polyakrylátovým vláknům, která jsou uložena paralelně k povrchu rány ve strukturovaném vzoru, kterému lanko  UrgoClean Rope vděčí za své specifické vlastnosti – absorpci, zachytávání zbytků odumřelé tkáně z rány a odolnost vůči tahu.

 

Popis

Kategorie produktu: lanko s polyabsorpčními vlákny (polyakrylát) a sterilní sondou.

Lanko (provazec)  UrgoClean Rope je zdravotnický prostředek.

 

Složení: sterilní, netkané absorpční krytí vyrobené z polyakrylátových vláken s akrylovým jádrem  opatřené sterilní sondou se stupnicí

 

Obr.1: Lanko (provazec) UrgoClean Rope

Jak UrgoClean Rope působí na ránu?

 • Lanko UrgoClean Rope poskytuje kompletní čisticí účinek v prostředí rány (odstraňuje slough, exsudát, bakterie).
 • Při kontaktu s exsudátem rány polyabsorpční vlákna gelovatí a vážou na sebe zbytky bakterií a blátivé nekrotické tkáně žlutavě-šedé barvy (slough) pomocí elektrostatických interakcí 5, čímž je absorbují a zachycují uvnitř krytí.
 • Lanko UrgoClean Rope se díky odolnosti polyabsorpčních vláken bezpečně odstraňuje v jednom kuse4.
 • Lanko UrgoClean Rope zajišťuje pacientovi atraumatickou a bezbolestnou péči 4.
 • Lanko UrgoClean Rope zachycuje bakterie6, čímž omezuje bakteriální proliferaci.
 • Díky svým hemostatickým vlastnostem zvládá lanko UrgoClean Rope drobná krvácení 7.
 • Lanko UrgoClean Rope lze stříhat a používat spolu se sekundárním krytím.

Obr.2: Polyakrylátové vlákno v lanku UrgoClean Rope je vysoce savé, gelující při kontaktu s exsudátem gelifikuje a absorbuje exsudát bez laterální macerace.

Obr.3: Lanko UrgoClean Rope se díky odolnosti polyabsorpčních vláken bezpečně odstraňuje v jednom kuse4.

Indikace

Krytí UrgoClean poskytuje kompletní čisticí účinek pro zajištění hojení rány a je indikováno pro fázi odstraňování blátivé nekrotické tkáně žlutavě-šedé barvy (slough):

 • Exsudující hluboké duté a sinusové rány
 • Chronické exsudující rány
  • bércové vředy
  • dekubity
  • diabetické vředy
 • Akutní rány s možností vzniku blátivé nekrotické tkáně žlutavě-šedé barvy (slough)
  • traumatické rány
  • pooperační rány
 • Maligní rány

 

Pokyny pro použití

 1. Příprava rány:
 • Vyčistěte ránu jako obvykle (dle lokálního protokolu) a opláchněte ji fyziologickým roztokem).
 • Pokud jste předtím použili antiseptikum, pečlivě ránu před aplikací lanka (provazce) UrgoClean Rope opláchněte fyziologickým roztokem.
 • Použití produktu UrgoClean Rope nepředstavuje kontraindikaci mechanického debriedmentu v situacích, kdy je takový postup vhodný.
 1. Aplikace krytí:
 • Otevřete blistr.
 • Pomocí sondy s měřítkem zhodnoťte v případě potřeby hloubku rány.
 • Zasuňte lanko UrgoClean Rope do rány s minimálním tlakem.
 • Délku lanka UrgoClean Rope lze v případě potřeby upravit pomocí sterilních nůžek (rozstřihnutím kolmo na lanko), tak aby odpovídalo hloubce rány. U ran s nízkou exsudací může být třeba lanko UrgoClean Rope před aplikací lehce navlhčit fyziologickým roztokem.
 • Ujistěte se, že je lanko UrgoClean Rope viditelné a lze jej z dutiny rány jednoduše vytáhnout.
 • Přes lanko UrgoClean Rope naneste sekundární krytí  vhodné pro lokalizaci rány a míru exsudace.
 1. Výměna krytí:
 • Lanko UrgoClean Rope je třeba během fáze čištění rány měnit každé 1-2 dny, poté dle potřeby v závislosti na objemu exsudátu a klinickém stavu rány.
 • Sondu a nepoužité části lanka UrgoClean Rope zlikvidujte v souladu s místními postupy.

Varování a bezpečnostní opatření 

 • Díky neokluzivnímu charakteru lze lanko UrgoClean Rope použít za pečlivého lékařského dohledu u infikovaných ran.
 • Během fáze čištění se rána může zdát větší. Způsobuje to efektivní odstraňování odumřelé tkáně.
 • Snažte se co nejvíc omezit použití sondy v ráně. Sondu v ráně neponechávejte.
 • Lanko ani sondu neresterilizujte.
 • Před použitím se ujistěte, že je sterilní ochranný obal intaktní. Pokud je obal poškozený, produkt nepoužívejte.
 • Jednorázové sterilní individuální balení  obsahující jednorázovou sondu  – opakované použití jednorázového krytí může být spojeno s rizikem infekce.

 

Kontraindikace

 

 • Lanko UrgoClean Rope nepoužívejte ve fistulách s menším průměrem než je průměr sondy.
 • Lanko UrgoClean Rope nepoužívejte na suchých ranách.
 • Jelikož lanko UrgoClean Rope není vstřebatelné, nepoužívejte jej jako chirurgickou kompresi.
 • Nepoužívejte, pokud je u pacienta prokázána přecitlivělost na lanko UrgoClean Rope.
 • Lanko UrgoClean Rope není vhodné k použití jako chirurgický savý materiál u silně krvácejících ran.

 

Podmínky skladování

UrgoClean Rope skladujte v suchu a chladu (při teplotě nižší než 25°C).

 

Dostupnost na trhu v ČR

Produkty řady UrgoClean Rope, které jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou, jsou od 1.5.2018 k dispozici na trhu v ČR.

V současné době je dostupná tato forma balení:

Produkt Velikost krytí Kód VZP Počet ks v balení
  2,5 x 40 cm 0171777 5

Krytí se předepisují na poukaz, podléhají schválení revizního lékaře.

 

ODKAZY

 1. Dowsett a Ayello, 2004.
 2. Shultz et al (2003).
 3. Sieggreen a Maklkebust, 1997; Gottrup, 1999.
 4. Meaume S, et al. Cavity wounds management: a multicentre pilot study. British Journal of Nursing, 2013 (tissue Viability Supplement), Vol 22, No 15, 520-527.
 5. Pernot JM, et al., Interactions between poly-absorbent fibres and fibrin. Poster Journées Cicatrisations. January 2017.
 6. Data on file Urgo, (in vitro study), report n°95576-2010, n°141263-2012.
 7. Data on file Urgo, report n°88050-2009.

 

Krytí s polyabsorpčními vlákny a lipidokoloidní TLC matricí s obsahem stříbra

Jedinečné krytí se stříbrem s kompletním čisticím účinkem

UrgoClean Ag účinně bojuje proti lokální infekci:

 • Silný antimikrobiální účinek & účinek proti biofilmu 1,2
 • Kompletní čisticí účinek k odstranění exsudátu, blátivé nekrotické tkáně žlutavě-šedé barvy (slough) a zbytků bakterií 1,3

Krytí UrgoClean Ag, inovativní produkt od společnosti URGO, se dodává jako sterilní nepletené krytí z vysoce absorpčních a kohezivních hydrofilních polyabsorpčních vláken (polyakrylát).

Tato inovace je založená na tepelném vázání k polyakrylátovým vláknům, která jsou uložena paralelně k povrchu rány ve strukturovaném vzoru, kterému UrgoClean Ag vděčí za své specifické vlastnosti – absorpci, zachytávání zbytků odumřelé tkáně z rány a odolnost vůči tahu.

Krytí s polyabsorpčními vlákny je potaženo měkkou adhezivní vrstvou TLC (lipido-koloidní technologie) impregnovanou stříbrem. Tato kombinace TLC-Ag má antibakteriální účinek a lehce gelifikuje, čímž pomáhá odstraňovat zbytky odumřelé tkáně. Kromě toho umožňuje snadnou  aplikaci a odstraňování krytí.

 

Popis

Kategorie produktu: krytí s polyabsorpčními vlákny (polyakrylát) potažené částicemi karboxymethylcelulózy, lipofilními látkami a stříbrnými solemi.

Krytí UrgoClean Ag je zdravotnický prostředek.

 

Složení: sterilní netkaný absorpční polštářek vyrobený z polyakrylátových vláken s akrylovým jádrem pokrytý jemně přilnavou hojivou matrix (TLC-Ag: lipidokoloidní technologie, složená z částic karboxymethylcelulózy, lipofilních látek a stříbrných solí). Koncentrace stříbra: 11 300 ppm (1,13 %).

 

Obr.1: Krytí UrgoClean Ag

 

Jak UrgoClean Ag působí na ránu?

 • Krytí UrgoClean Ag je antimikrobiální krytí s antibiofilmovým účinkem poskytující kompletní čisticí účinek v prostředí rány (slough, exsudát, bakteriální rezidua). Silná baktericidní aktivita vůči bakteriím MRSA a aeruginosa, s poklesem o > 99,99 % po 24 hodinách 2,4,5.
 • Krytí UrgoClean Ag odstraňuje všechny materiály, které podporují proliferaci bakterií a mohou omezit účinek stříbra. Polyabsorpční vlákna dávají krytí UrgoClean Ag jeho specifické vlastnosti umožňující absorpci exsudátu a zachycení reziduí bakterií a blátivé nekrotické tkáně žlutavě-šedé barvy (slough), z rány pomocí elektrostatických interakcí 6.
 • Krytí UrgoClean Ag výrazně snižuje mikrobiální zátěž v ráně rychlým a širokospektrálním antimikrobiálním účinkem (grampozitivní a gramnegativní bakterie a kvasinky). Po 24 hodinách lze pozorovat inhibici 40 kmenů 7.
 • Krytí UrgoClean Ag ničí a odstraňuje biofilm. Synergický účinek polyabsorpčních vláken a TLC-Ag ukázal, že účinně snižuje in vitro koncentraci přisedlých bakterií MRSA a aeruginosa za 24 hodin a během 7 dnů (redukce biofilmu > 99,99 %)1,2.
 • Krytí UrgoClean Ag se díky odolnosti polyabsorpčních vláken bezpečně odstraní v jednom kuse.
 • Krytí UrgoClean Ag zajišťuje netraumatickou a bezbolestnou péči pomocí vlhkého prostředí, které vytváří matrix TLC-Ag.
 • Další vlastnosti:
 • Díky svým hemostatickým vlastnostem zvládá krytí UrgoClean Ag drobná krvácení.
 • Krytí UrgoClean Ag lze stříhat a používat spolu se sekundárním krytím.
 • Krytí UrgoClean Ag lze používat pod kompresním obvazem, pokud je to předepsáno.

Indikace

Krytí UrgoClean Ag bojuje proti lokální infekci kombinací antimikrobiálního a čisticího účinku a je indikováno k lokální léčbě exsudujících ran:

 • chronické exsudující rány
  • bércové vředy
  • dekubity
  • diabetické vředy
 • akutní exsudující rány
  • popáleniny
  • traumatické rány
  • pooperační rány
 • rány s rizikem nebo příznaky lokální infekce

 

Pokyny pro použití

 1. Příprava rány:
 • Vyčistěte ránu jako obvykle (dle lokálního protokolu) a opláchněte ji fyziologickým roztokem).
 • Pokud jste předtím použili antiseptikum (s výjimkou kontraindikovaných antiseptik), pečlivě ránu před aplikací produktu UrgoClean Ag opláchněte fyziologickým roztokem.
 • Použití produktu UrgoClean Ag nepředstavuje kontraindikaci mechanického debriedmentu v situacích, pokud je to zapotřebí.
 1. Aplikace krytí:
 • Odstraňte ochranné fólie.
 • Přiložte měkkou adhezivní stranu krytí UrgoClean Ag na ránu a její okraje.
 • Velikost krytí UrgoClean Ag lze v případě potřeby upravit pomocí sterilních nůžek, tak aby odpovídalo tvaru rány.
 • Přes krytí UrgoClean Ag můžete aplikovat sekundární krytí vhodné pro lokalizaci rány a míru exsudace.
 1. Výměna krytí:
 • Krytí UrgoClean Ag je třeba během fáze čištění rány měnit každé 1-2 dny, poté dle potřeby (na ráně může být až 7 dnů), v závislosti na objemu exsudátu a klinickém stavu rány.
 • Maximální délka léčby krytím UrgoClean Ag je jeden měsíc.

 

Varování a bezpečnostní opatření 

 • Léčba krytím UrgoClean Ag má probíhat pod dohledem lékaře.
 • Použití tohoto krytí nanahrazuje vhodnou systémovou antibakteriální léčbuinfikovaných ran v souladu s místními postupy.
 • Měkká lipidokoloidní TLC-Ag přilnavá vrstva krytí UrgoClean Ag přilne k latexovým chirurgickým rukavicím. Z tohoto důvodu doporučujeme manipulovat s krytím opatrně. Dávejte pozor, aby měkká adhezivní vrstva nepřišla s ničím do kontaktu, nebo používejte sterilní pinzetu.
 • Nedoporučujeme používat krytí UrgoClean Ag v kombinaci s krémy, mastmi, roztoky ani emulzemi.
 • Při elektronických měřeních, např. EEG a EKG, nesmí krytí přijít do kontaktu s elektrodami nebo vodivými gely.
 • Lékař či zdravotník musí mít na paměti, že o prodlouženém a opakovaném použití krytí obsahujícím stříbro jsou k dispozici pouze velice omezené údaje; to se týká zejména dětí a novorozenců.
 • Vzhledem k absenci specifických klinických údajů se u těhotných a kojících žen použití nedoporučuje.
 • UrgoClean Ag se nesmí používat v hyperbarické komoře.
 • Krytí neresterilizujte.
 • Před použitím se ujistěte, že je sterilní ochranný obal intaktní. Pokud je obal poškozený, krytí nepoužívejte.
 • Jednorázové sterilní individuální balení – opakované použití jednorázového krytí může být spojeno s rizikem infekce.

 

Kontraindikace

 • Nepoužívejte, pokud je u pacienta známa přecitlivělost na stříbro.
 • UrgoClean Ag není vhodný k použití jako chirurgický savý materiál u silně krvácejících ran.
 • Nekombinujte krytí UrgoClean Ag s peroxidem vodíku, antiseptiky na bázi organických sloučenin rtuti ani hexamidinem.
 • Nepoužívejte u pacientů, kteří mají podstoupit vyšetření magnetickou rezonancí (MR).

 

Podmínky skladování

UrgoClean Ag skladujte v suchu a chladu (při teplotě nižší než 25°C).

 

Dostupnost na trhu v ČR

Produkty řady UrgoClean Ag, které jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou, jsou od 1.2.2018 k dispozici na trhu v ČR.

V současné době jsou dostupné tyto formy balení:

Produkt Velikost Kód VZP Počet ks v balení
  6×6 cm

 

0171778 10
10×10 cm 0171779 10

Krytí se předepisují na poukaz, podléhají schválení revizního lékaře.

ODKAZY

 1. UrgoClean Ag, data on file, 2014
 2. Desroche N., Dropet C., Janod P., Guzzo J., Antibacterial properties and reduction of MRSA biofilm with a dressing combining polyabsorbent fibres and a silver matrix. J Wound Care, Vol 25, No 10, October 2016.
 3. Dalac S., et al., Clinical evaluation of a dressing with poly absorbent fibres and a silver matrix for managing chronic wounds at risk of infection: a non-comparative trial. J Wound Care, Vol 25, No 9, September 2016.
 4. Desroche N. et al., Comparison of in vitro anti-biofilm activities of a new poly-absorbent dressing with a silver matrix and a silver-containing CMC dressing. Poster EWMA May 2017.
 5. Desroche N. et al, Evaluation of in vitro anti-biofilm activities of two dressings with poly-absorbent dressing fibres and a DACC-coated dressing. Poster EWMA 2017.
 6. Pernot JM, et al., Interactions between poly-absorbent fibres and fibrin. Poster Journées Cicatrisations. January 2017.
 7. Desroche N. et al., Characterization of the antimicrobial spectrum and anti-biofilm activity of a new silver-containing dressing with poly-absorbent fibres and antimicrobial silver matrix. Poster EWMA May 2016.