URGO Group obdrželo ocenění „Prix Galien France 2018“

Skupina URGO prostřednictvím divize Urgo Medical obdržela ocenění Prix Galien France 2018 v kategorii zdravotnických prostředků za produkt UrgoStart®, představující průlom v léčbě ran syndromu diabetické nohy. Tato prestižní cena ocenila nejen práci a investice společnosti URGO ve výzkumu a vývoji, ale také i trvalý závazek společnosti URGO Group přinášet inovace pro pacienty.

„Prestižní cena Galien odměňuje šest let společné práce. Naše výzkumné a vývojové týmy věnovaly velké úsilí při vývoji inovačního krytí na léčbu ran UrgoStart®,“ řekl Hervé Le Lous, předseda URGO Group. „Naším cílem je umožnit mnohem rychlejší uzdravení, což bude pro pacienty, lékaře, zdravotní sestry a samotnou společnost, velkým přínosem.“

S celosvětově 425 miliony pacientů se diabetes stal epidemií, která se neustále zvětšuje [1]. Téměř jeden ze čtyř pacientů s diabetes trpí diabetickým vředem na noze alespoň jednou v životě [2].

Takové rány představují také velké riziko infekce, které může vést k amputaci a dokonce ke smrti.

S jednou amputací prováděnou každých 20 sekund, je diabetes světovou hlavní příčinou amputace [2]. Ve světle tohoto zjištění společnost Urgo Medical zahájila klinickou studii Explorer [3] ve Francii, Španělsku, Itálii, Německu a Velké Británii s výsledky publikovanými v březnu 2018 v The Lancet Diabetes & Endocrinology. Výsledky prokázaly účinnost produktu UrgoStart®, který vedl k 60% zlepšení zavření rány ve srovnání se standardní péčí a zkrácení doby uzavření rány o 60 dní z průměrné doby na 120 dnů.

UrgoStart®: průlom v léčbě hojení diabetických ran

 

Skupina URGO investuje do výzkumu a vývoje 25 milionů EUR ročně, zejména na zdravotnické technologie související s hojením ran.

Prix ​​Galien Francie: https://www.prixgalien.fr/

_____

  1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes atlas. 8th ed. 2017. Brussels: International, International Diabetes Federation https://www.idf.org/e-library/epidemiology-research/diabestes-atlas.html
  2. Whiting, D. R., Guariguata, L., Weil, C., and Shax, J. 23011. „IDF Diabetes Atlas: Global Estimates of the Prevalence of Diabetes for 2011 and 2030.“ Diabetes Res. Clin. Pract. 94 (3):311-21
  3. Michael Edmonds, José Luis Lázaro-Martínez, Jesus Manuel Alfayate-García, Jacques Martini, Jean-Michel Petit, Gerry Rayman, Ralf Lobmann, Luigi Uccioli, Anne Sauvadet, Serge Bohbot, Jean-Charles Kerihuel, Alberto Piaggesi. Sucrose octasulfate dressing versus control dressing in patients with neuroischaemic diabetic foot ulcers (Explorer): an international, multicentre, double-blind, randomised, controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2018;6 (3) :186-196
Žádné komentáře
Odeslat komentář
Jméno
E-mail
URL