Mentorship

Urgo Mentorship program byl vytvořen pro začínající lékařská zařízení, která potřebují informace a pomoc od partnerů z oblasti průmyslu při zavádění nového produktu na trh.

Přihlášky do programu byly pro rok 2017 uzavřeny 9. září. Pokud byste rádi dostávali aktuální informace o otevření přihlášek do Mentorship programu pro rok 2018, sledujte Urgo Medical na sociálních sítích LinkendIn a Twitter. Informace jsou průběžně aktualizovány i na stránce v odkazu zde.

Pokud byste se rádi zúčastnili Demo Day 2017, zašlete nám prosím podrobné informace o vašem projektu prostřednictvím formuláře níže. Všechny přihlášky a projekty pečlivě procházíme a v případě úspěšného zařazení do Demo Day vás budeme co nejdříve informovat. V roce 2017 se konal Demo Day 6. října v Paříži.

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT?

Přihláška do programu Urgo Mentorship bude zařazena do výběrového řízení v případě splnění následujících podmínek:

 1. Váš projekt se týká produktů nebo služeb z oblasti:
  • Estetické medicíny a plastické chirurgie.
  • Pokročilé péče o rány (od léčby v rámci komunity až po operační sály).
  • Kompresní a cévní terapie.
  • Trhy související s výše uvedenými oblastmi.
  • Služby pro výše uvedené oblasti: digitální a přídavná zařízení ve zdravotnictví.
 2. Váš projekt se týká zdravotnického zařízení a již máte prototyp nebo minimální životaschopný produkt (MVP)
 3. Očekáváte vstup na trh se svým produktem maximálně do 5 let.
 4. Váš produkt je unikátní a silně diferencovaný, má ochrannou známku nebo ochranu průmyslového vlastnictví, případně klinické důkazy koncepce (předklinické studie, případové studie, pilotní studie).

CO DÍKY PROJEKTU ZÍSKÁTE?

 1. Program URGO Mentorship je zdarma a trvá přibližně 1 rok.
 2. Pokud budete vybráni, odborníci vám poskytnou mentoring v těchto oblastech:
  • ověření potřeby produktu na trhu a zájem u cílových klientů
  • marketingový plán výroby
  • analýza potenciálních trhů
  • plán výroby a odhad nákladů
  • definice a validace obchodního modelu podnikatelského plánu
  • návrh klinické zkoušky, zkoušky týkající se výrobku
  • ověřování nebo jemné ladění technologie
  • podpora patentů a formalit při registraci výrobků
 3. Mentoring se uskuteční v podobě setkání, která se mohou konat v Paříži a Dijonu nebo prostřednictvím telefonních nebo videokonferencí.
 4. Během programu dojde k úzké spolupráci skupiny URGO a startupového projektu, ze kterého v případě oboustranného zájmu, může vzniknout strategické partnerství nad rámec mentorského programu (kapitálové investice, společný rozvoj, licenční smlouva …).

PROČ SE PŘIHLÁSIT DO PROGRAMU URGO MENTORSHIP?

 • Skupina URGO je průkopnickou skupinou v oblasti zdravotnických technologií se silnými zkušenostmi v oblasti vývoje produktů a přístupu na trh.
 • Jako rodinná firma má dlouhodobou průmyslovou vizi s cílem vyvíjet inovativní produkty a služby, které přispívají ke zdraví lidí.
 • Skupina URGO je geograficky zastoupena vlastními marketingovými a prodejními týmy ve 22 zemích Evropy, Asie a Latinské Ameriky.
 • Skupina URGO má tým 150 lidí, který se věnuje výzkumu a inovacím a angažuje se v inovacích (od roku 2011 dosáhli přibližně 50 spoluprací v oblasti výzkumu a vývoje s akademickými laboratořemi a soukromými společnostmi).

Do URGO Mentorship programu se můžete přihlásit zde.

URGO mentorship program