Výzkum a vývoj

Zavázali jsme se věnovat inovacím a v posledních 3 letech jsme zdvojnásobili rozpočet na výzkum a vývoj. Zabýváme se neustálým zlepšováním řešení při hojení ran. Zaměřujeme se na prokázání úspory nákladů při využívání našich krytí a s tím souvisejících požadavků na zdraví.

 

Spolupráce s odborníky ze zdravotnictví

Technologické inovace a účinnost našich produktů lze plně využít pouze díky zkušenostem zdravotnických pracovníků. Ve společnosti Urgo Medical úzce spolupracujeme s našimi partnery ve zdravotnictví, abychom zajistili maximální účinnost produktů na hojení ran.

Provádíme panelové diskuse a případové studie, kde i pacienti a ošetřující personál vyjádří svůj názor na naše produkty. Tyto zkušenosti pak zohledňujeme při inovacích a vývoji produktů.

Školení v užívání produktů: postgraduální školení, sympozia, kulaté stoly, přednášky na odborných kongresech. Pravidelně nabízíme klinikám příležitost využít dalšího školení na optimální využívání našich produktů a nejlepších praktických zkušenostech v péči o rány.

 

Výzkum, inovace a vývoj

Posláním týmu Urgo Research, Innovation & Development (Urgo RID) je navrhnout, rozvíjet a přetvořit své myšlenky na konkrétní řešení zdravotní péče, tak aby byly splněny potřeby pacientů a zdravotnických pracovníků.

V našem výzkumném týmu je téměř 140 lidí.

Zásadní úlohu v našem inovativním přístupu klinický výzkum. Od roku 1997 jsme provedli téměř 55 klinických a observačních studií s dohromady téměř 60 000 pacienty. Publikovali jsme více než 40 vědeckých indexovaných publikací .

Každý rok investujeme celosvětově do výzkumu a vývoje 20 milionů eur.

Urgo medical