XV. výroční konference DEBRA ČR

URGO Medical se zúčastnilo již patnácté výroční konference DEBRA ČR, kterou navštívilo 30 pacientů s nemocí motýlích křídel a 46 rodinných příslušníků, kteří se o tyto nemocné každodenně starají . Zúčastnila se také řada lékařů, vědeckých pracovníků i podporovatelů a partnerů organizace včetně zahraničních hostů.

Záštitu nad konferencí, která proběhla ve dnech 6. – 8. dubna 2018 v hotelu Avanti v Brně, převzal ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA, odborným garantem byla primářka Dětského kožního oddělení Pediatrické kliniky FN Brno MUDr. Hana Bučková, Ph.D.

Tuto konferenci tradičně zahajuje páteční Gala večer, na kterém jsou předána ocenění pro ty, jimž do života zasáhla nemoc motýlích křídel – ať už osobního či profesního. Během večera se zde setkávají jak samotní pacienti – od batolat po dospělé – se svými blízkými, tak i lékaři, zdravotní sestry a také zástupci partnerských firem, které organizaci DEBRA podporují, včetně společnosti URGO Medical.

V rámci večera zástupce nadace URGO Foundation pan Gael Mateo předal ředitelce DEBRY ČR paní Lucii Markové šek v hodnotě 254.000 Kč na podporu Klinické studie „Aplikace mesenchymálních buněk do otevřených ložisek na kůži  pacientům s EB“, kterou EB Centrum FN Brno  realizuje ve spolupráci  s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity v Brně  za významné podpory DEBRA ČR. Studie má za sebou experimentální část a v brzké budoucnosti bude zahájen výzkum aplikací mesenchymálních buněk přímo u pacientů s EB. Do budoucna může tento výzkum pacientům s nemocí motýlích křídel výrazně pomoci. 

urgo medical

Předání šeku na podporu klinické studie „Aplikace mesenchymálních buněk do otevřených ložisek na kůži  pacientům s EB“ od nadace UrgoFoundation do rukou DEBRY ČR.

Zároveň společnost URGO Medical získal cenu motýlích křídel za uplynulý rok 2017 v kategorii Partner organizace DEBRA ČR, čehož si nesmírně vážíme.

 

Urgo medical

Team Urgo Medical s Cenou motýlích křídel v kategorii Partner roku 2017.

Navštivte náš facebookový profil a prohlédněte si fotky z Gala večera.

https://www.debra-cz.org/

http://www.ebcentrum.cz/

Žádné komentáře
Odeslat komentář
Jméno
E-mail
URL