Zásady ochrany osobních údajů

  1. Sběr osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány přímo od uživatelů při registraci pomocí kontaktního formuláře.

  1. Cíle

Zpracováváme osobní údaje prostřednictvím kontaktního formuláře pro následující účely:

– správa a odesílání emailů nebo informačních bulletinů (včetně  přímého (direct) marketingu) uživatelům, kteří dali svůj souhlas;

– správa, zpracování  a odpovídání na otázky, požadavky a dotazy uživatelů;

– správa a zpracování požadavků na přístup, opravu nebo vymazání dat,  námitek vůči zpracování nebo na omezení zpracování.

  1. Přesnost a aktualizace dat

Uživatelé poskytující informace musí zajistit, aby byly tyto informace přesné a aktuální. Potvrzením formuláře uživatelé vyjadřují a zaručují, že si přečetli a porozuměli těmto zásadám a souhlasí s tím, že budou dodržovat jejich podmínky.

  1. Předávání dat

Osobní údaje, které shromažďujeme, nebudou za žádných okolností poskytnuty třetím stranám  pro komerční účely. Mohou ale být převedeny  na technické poskytovatele, kteří  budou data zpracovávat a kteří zajišťují výše uvedené úkony.

  1. Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budou uchovávány a používány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a / nebo normou.

Podle toho budou shromažďované osobní údaje vymazány vždy, když nastane jedna z následujících událostí:

– uplynutí doby určené pro uchovávání osobních údajů;

–  uplatněním práva na výmaz osobních údajů v souladu s platnými předpisy a postupy stanovenými v níže uvedeném odstavci č. 7.

  1. Důvěrnost a bezúhonnost

Provádíme bezpečnostní opatření nezbytná k ochraně důvěrnosti a integrity osobních údajů, které zpracováváme.

Nemůžeme však zaručit, že tato opatření zcela zabrání jakémukoli zpřístupnění osobních údajů a nemůžeme být zodpovědni za jakékoli narušení bezpečnosti, zejména v případech podvodného chování třetí strany nebo v případě, že došlo k porušení bezpečnosti uživatelem.

Nemáme v úmyslu předávat osobní údaje do zemí, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany, jak je definováno v platných právních předpisech.

  1. Právo na přístup, právo na opravu a výmaz, právo vznést námitky vůči zpracování nebo omezení zpracování osobních údajů

Podle platných předpisů mají uživatelé právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, nebo opravu či vymazání svých osobních údajů, které zpracováváme, a právo omezit zpracování těchto údajů. Uživatelé mohou také vznést námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého (direct) marketingu.

Uživatelé mohou tato práva kdykoli uplatnit bez udání důvodu. K tomu mohou využít kontaktní formulář na našich webových stránkách , nebo zaslat žádost na adresu společnosti URGO Healthcare CZ s.r.o.  Bolevecká 493 109 00 Praha 10, či na mail Privacy@cz.urgo.com.